top of page
בית כנסת אוהל דוד ברתמים

בית כנסת

  בית כנסת "אוהל דוד" ברתמים הינו בית הכנסת המרכזי של הישוב ובו מתקיימות תפילות במהלך ימי החול, בשבתות ובחגים.​

  זמני התפילה

  ביום חול

  שחרית - 6:00

  מנחה - מקביל לזמן כניסת שבת

  ערבית - 20:30

  בשבתות

  מנחה קבלת שבת - כ-10 דקות לאחר כניסת שבת

  שחרית -

  מניין מוקדם - בקיץ 6:45, בחורף 6:20

  מניין מרכזי - בקיץ 8:30, בחורף 8:00

  מנחה -

  מנחה גדולה - בקיץ 13:15, בחורף 12:15

  מנחה קטנה - בקיץ 17:30, בחורף 16:00

  ערבית - צאת השבת

  תפילת ילדים מתקיימת בשעה 10:00 במועדון הקטן

  שיעורים

  • שיעור י"ב רגעים מיד לאחר התפילה בליל שבת.

  • שיעור של הרב אביחי בורכוביץ' מיד לאחר התפילה בבוקר שבת.

  • שיעור עין אי"ה כשעה לפני מנחה, מיקום משתנה.

  • שיעור נשים כשעה לפני מנחה, מיקום משתנה.

  • חבורת לימוד תניא, כל מוצאי שבת, בבית משפחת לוי.

  גבאים

  אליעד בר שלום 052-4545337

  אחיה בכרך 052-4846687

  bottom of page