top of page

תודה לאחיק אברהמי

מי אנחנו

כפר רתמים, המשתייך למועצה האזורית רמת הנגב, ממוקם מערבית לצומת משאבי שדה, על כביש משאבי שדה-צאלים, במרחק של 36 ק"מ מבאר-שבע.

מידע כללי על רתמים

  • רתמים הוא יישוב דתי לאומי, המונה מעל 130 משפחות.

  • קהילת כפר רתמים התגבשה לראשונה בשנת 2000, במטרה להקים יישוב דתי-קהילתי עם אופציה ליזמות פרטית בכלל וחקלאות בפרט.

  • ברתמים פועלים בית כנסת, מקווה, בריכה, משחקייה, מערכת חינוך, גן משחקים, מועדון, מגרש כדורסל, משרד ועוד.

  • ממוצע הגילאים ביישוב: 25-45.

חזון רתמים

ראש פינה

כפר רתמים הוקם על אדמת הנגב כיישוב קהילתי-חקלאי השואב את ערכיו מתורת - ישראל. חזון היישוב ישמש כמצפן עבור הקהילה, אשר תפעל לאורו ותקצה את המשאבים הדרושים להגשמתו. אנו נשאף לשילוב החזון בחינוך ילדינו ובאורח חיינו. מתוך הסכמה קהילתית רחבה, אנו מונים ארבעה דגלים:

 

קהילה

בכפר רתמים חיה קהילה חמה ואכפתית אשר חבריה מגלים שותפות, מעורבות ודאגה לנעשה ביישוב ולחברים החיים בו. הקהילה תעודד את אנשיה להשתלב בעשייה היישובית ע"פ יכולותיהם וכישוריהם. קהילת רתמים תשאף לנהל את חייה בצניעות כערך ציבורי ולקיים אורח חיים שביסודו עין טובה ושיח מכבד בין חברי הקהילה.

 

ישוב הנגב

כפר רתמים רואה חשיבות בחיזוק ההתיישבות היהודית-ציונית בנגב מתוך הרצון לקיים את מצוות יישוב ארץ-ישראל ולאור חזונו של דוד בן-גוריון. תכנון היישוב ישאף להשתלב בטבע המדברי הסובב אותו ולמזער את הפגיעה בו. היישוב יעודד מיזמים חקלאיים של תושביו בשטחים שברשותו וישאף להשתלב בחיי החברה ובכלכלת האזור מתוך רצון להביא לפריחת הנגב ושגשוגו.

 

מעורבות חברתית

כפר רתמים רואה חשיבות רבה בתרומה לחברה הישראלית ובבניית חברה המקיימת חיי חסד ונתינה לזולת. אנו נרתום את הכוח הקהילתי לפיתוח מפעלים התנדבותיים לטובת אוכלוסיות שונות בשיתוף חברי הקהילה.

 

סובלנות ומגוון דתי

בכפר רתמים קמה קהילה המשלבת משפחות מכל גווני הקשת הדתית. קהילת רתמים מקיימת חיים דתיים משותפים מתוך סובלנות וקבלת האחר. היישוב יהיה קשוב בכל עת לצרכים ולרצונות הדתיים השונים של הפרט ויתחשב בהם.

bottom of page