top of page
Parent and Child at the Supermarket

מכולת רביבים

מכולת רביבים ("כלבולית") משרתת את תושבי רתמים באופן שוטף במהלך השנה.

שעות פתיחה

ימים א-ה - 8:00-18:30

ימי ו - 8:00-13:30

הדרכה הלכתית לקניות בכלבולית-רביבים / הרב אביחי

כיוון שבכלבולית לא נשמרת כשרות, לכן יש לשים לב שלמוצרים יש סימוני הכשר ברורים.

הירקות והפירות מובאים לכלבולית מספקים המקפידים על ערלה והפרשת תרומות ומעשרות (מדובר על ספקים המקיימים קו אספקה איזורי וממילא נם מחוייבים לכשרות באופן כולל).

לעיתים מונחים ארגזים הבאים מיבול עצמי של הקיבוץ, וממילא לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. ארגזים אלו מונחים בצד עם סימון ויש לשים לכך לב.

מאפים מובאים ממאפיות כשרות. (בעוגיות יש להביט על הארגזים הגדולים ולוודא)

באם יש גבינות ודומיהם שנעשו ביצור עצמי – אין עליהם השגחת כשרות ואין לרכשם.

בימי הפסח לדעתי אין להיכנס לכלבולית כיוון שנמכר שם חמץ גמור. מאחר הפסח  ועד לג' בעומר (כך הורה לי הרב יעקב אריאל) אין לרכוש שם חמץ שיש חשש שעבר עליו הפסח, אך מה שאינו חמץ (לרבות קמח שאינו חמץ גמור), ומאפים טריים אפשר לרכוש מייד.

אחר לג' בעומר אפשר לשוב ולרכוש את כל המוצרים המסומנים ככשרים.

יצירת קשר

ניתן להצטרף לקבוצת הוואטסאפ לעדכונים דרך שרי מהכלבולית

bottom of page