top of page
שקיעה ברתמים

ועדות וצוותים

תודה לאוריה כהן

זה הזמן להתעורר

ההרשמה לועדות השונות נפתחה

אז יש לכם יוזמה חדשה? רוצים לקדם פרויקט חברתי? לקבל החלטות מהותיות? 
זה הזמן שלכם! לרשום אתכם?

לו"ז

18-25/09 הגשת מועמדות

26/09-03/10 בחירות

bottom of page