top of page
קליטה ברתמים

קליטה ברתמים

ברתמים קהילה חמה של כ-140 משפחות

אנחנו נמצאים בתנופת קליטה 

רוצים להצטרף אלינו?

מידי שנה מצטרפים לרתמים כ10-15 משפחות חדשות.

עקב הביקוש הרב לקליטה ביישובינו ובעקבות חוסר בבתים פנויים וזמינים לקליטה הוקם בשנה האחרונה גרעין רתמים

מטרת הגרעין הוא שמירה על קשר רציף ויצירת חיבור משמעותי ליישוב הקיים.

ברגע שמתפנה בית- תהיו הראשונים לדעת :)

בימים אלו ברתמים קיימים בתי אגודה, השכונה החדשה ומגרשים הנמצאים בתהליכי פיתוח.
 

הליך הקליטה לרתמים

מורכב ממספר שלבים

bottom of page